Projektēšanas darbu uzsākšana Dievnama atjaunošanai Suntažos

Nacionālā kultūras mantojuma pārvalde Suntažu Ev. lut. baznīcas atjaunošanas projektam piešķīrusi 25 000 eiro. Par projekta izstrādi noslēgts līgums ar SIA “AiG”, kuri sevi veiksmīgi pierādījuši valsts nozīmes arhitektūras pieminekļu atjaunošanas projektos Rīgas Domā un Cēsu Sv. Jāņa luterāņu baznīcā, kuru vasarā apmeklējām mūsu draudzes ekskursijas ietvaros. SIA “AIG” par šo projektu saņēmusi Latvijas arhitektūras balvu. Suntažu Ev. lut. baznīcas atjaunošanas projekta sagatavošana noslēgsies 2023. gada 1.ceturksnī. Izstrādātais projekts dos draudzei iespēju pretendēt uz dalību nacionālos un vietējos projektu konkursos, lai realizētu Dievnama atjaunošanu. Draudzi pretendentu atlasē konsultēja LELB SIA “Doma pārvalde” speciālisti, kam ir ilggadēja pieredze dievnamu atjaunošanā. Projektēšanas līguma noslēgšana bija iespējama pateicoties Ogres novada domes lēmumam, noteikt Suntažu Ev. lut. baznīcas atjaunošanu  kā novadam prioritāru. Nacionālās kultūras mantojuma pārvaldes un domes atbildīgo personu veiktā Dievnama apsekošana atklāja, ka remonta darbi Suntažu baznīcā atzīstami par neatliekamiem un steidzamiem, citādi arī Suntažos būs savs Pizas tornis.
Dalīties ar izlasīto informāciju