30.07.2022. paredzēta Ogres Ev. lut. draudzes ekskursija

Maršruts: Cēsis, Limbaži.
Izbraukšana 30.07.2022.:
*no Ogres Ev. lut. baznīcas laukuma plkst.8:10;
*no Ogres novada Kultūras centra laukuma plkst.8:20.
Saziņai par dalību ekskursijā: Ilma Andersone, tālr. nr.: 26674407, e-pasts: padomsi@inbox.lv
Dalīties ar izlasīto informāciju