Aicinām apmeklēt baznīcu arī ārpus Dievkalpojumiem

Informējam, ka Ogres Ev. lut. baznīca ir atvērta ikvienam darbdienās no 18:00-20:00 un svētdienās pēc Dievkalpojuma.
Dalīties ar izlasīto informāciju