18.11.2021. plkst. 18:00 svētku Dievkalpojums Ogres Ev. lut. baznīcā

Pirms Dievkalpojuma aicinām piedalīties sveču karoga izveidošanā pie baznīcas.
Atnākot 15 minūtes pirms Dievkalpojuma sākuma, Jums būs iespēja pievienot arī savas līdzpaņemtās āra svecītes (sarkanas un baltas).
Daudz laimes Tev dzimšanas dienā, mūsu mīļā Latvija!
Dalīties ar izlasīto informāciju