Aicinām pieteikties dežūrām Ogres Ev. lut. baznīcā

Ja vēlies sniegt savu atbalstu, lai Ogres Ev. lut. baznīcas durvis ir atvērtas jebkuram cilvēkam arī laikā, kad nenotiek Dievkalpojumi, piesakies Viesmīlības kalpošanai – dežūrām baznīcā, kas sāksies no 29.11.2021.
Dežuranti nepieciešami šādos laikos: darba dienas 17:00-20:30, brīvdienas 12:00-18:00  (Informācijai: Ieva Arāja, 26353104, ievaaraaja@gmail.com).
Dalīties ar izlasīto informāciju