Aicinām līdz 02.10.2021. ziedot rudens veltes baznīcas dekorēšanai Pļaujas svētku Dievkalpojumam

03.10.2021. Ogres Ev. lut. baznīcā notiks Pļaujas svētku Dievkalpojums, kurā pateiksimies Dievam par viņa dāvāto svētību zemei un par tās nestajiem augļiem.
Kā jau katru gadu esam raduši, arī šogad aicinām nākamās nedēļas laikā palūkot, kas katram no mums dārzos ir labs izaudzis un daļiņu no Dieva dotajām dabas veltēm ziedot baznīcai (augļi, dārzeņi, ziedi u.c.). Dabas dāvanas ļoti gaidīsim līdz 02.10.2021.
Viss saziedotais pēc dievkalpojuma tiks nodots diakonijas rīcībā.
Ir vajadzīgi palīgi baznīcas rotāšanā, kas plānota sestdien- 02.10.2021. Lūdzu atsaukties visus, kas 02.10.2021. ir gatavi palīdzēt.
Ja kādam ir nepieciešama palīdzība dārza labumu nogādāšanai līdz baznīcai, lūdzu, rakstiet vai zvaniet: Rita Strika, tālr.: 29185922.
Dalīties ar izlasīto informāciju