Ogres Ev. lut. draudzes ziņojumi, 2020. gada februāris

Izdrukā savu Ogres Ev. lut. draudzes 2020. gada februāra ziņojumu ekseplāru. 

Ogres ev.lut.zinojumi_FEBRUĀRIS2020
Dalīties ar izlasīto informāciju