ATSKATS: Ģimeņu Dievkalpojums ar sadraudzību

2020. gada 5. janvārī pie mums ģimeņu slavēšanas Dievkalpojumā viesojās Rīgas Jēzus ev.lut. draudzes bērni ar muzikālu priekšnesumu. Tas kopā ar sadraudzību sildīja daudzu mūsu draudzes cilvēku un viesu sirdis. Šajā svētdienā ar mums kopā bija arī Suntažu ev. lut draudzes brāļi un māsas, kā arī evaņģēlists Andrejs Irbe. Pateicoties pozitīvajai pieredzei, plānojam turpināt sadraudzību ar zupas ēšanu arī turpmāk, katra mēneša pirmajā svētdienā pēc Ģimeņu dievkalpojuma. Ceram uz vēl lielāku draudzes dalību un atsaucību, piedaloties kopējā mielastā. Ticam, ka tas izdosies, jo sadraudzības laikā zupas ēšanai tika saziedoti 30 eiro.
Lūdzam atsaukties arī kalpotājus, palīdzot ar galdu saklāšanu/novākšanu.
Dalīties ar izlasīto informāciju