Ogres Ev. lut. draudzes ziņojumi, 2019. novembris

Izdrukā savu Ogres Ev. lut. draudzes 2019. gada novembra ziņojumu ekseplāru. 

Ogres ev.lut.zinojumi_NOVEMBRIS2019
Dalīties ar izlasīto informāciju