Pie mums mājvietu radusi Ogres Evaņģēliskā krievu baptistu draudze

No oktobra mājvietu Ogres Ev. lut. baznīcā un draudzē radusi Ogres Evaņģēliskā krievu baptistu draudze.
Kalpošanas aktivitātes baptistu brāļi un māsas veiks pirmdienās, ceturtdienās un piektdienās. Dievkalpojumi svētdienās 16:00.
Šīs aktivitātes nepārklāsies un netraucēs mūsu līdzšinējām kalpošanām.
Stiprināsim cits citu ar aizlūgšanām, būsim atsaucīgi un izpalīdzīgi.
Mācītājs: Vadims Kovaļevs, tālr.: +371 28605440, e-pasts: vadim.kovalev@lea.lv
Draudzes priekšnieks: Vladislavs Hamiduļins, tālr. 26785835, e-pasts: vladhan@inbox.lv
Dalīties ar izlasīto informāciju