Ogres Ev. lut. draudzes ziņojumi, 2019. gada jūnijs

Izdrukā savu Ogres Ev. lut. draudzes 2019. gada jūnija ziņojumu ekseplāru. 

Ogres ev.lut.zinojumi_JUNIJS2019
Dalīties ar izlasīto informāciju