Ogres Ev. lut. draudzes ziņojumi, 2019. gada marts

Izdrukā savu Ogres Ev. lut. draudzes 2019. gada marta ziņojumu ekseplāru. 

Ogres ev.lut.zinojumi_MARTS2018
Dalīties ar izlasīto informāciju