12.01.2019. Draudzes eglīte Ogres Ev. lut. baznīcā

Sīkāka informācija un pieteikšanas priekšnesumiem- zvanot vai rakstot Ingunai Rubinai (tālr. nr.26516335, e-pasts:inguna.rubina@gmail.com)

Dalīties ar izlasīto informāciju