Mazuļu- vecāku nodarbības Ogres Ev. lut. draudzē

Sakot ar janvāri, uzsāksim jaunu kalpošanu Ogres Ev. lut. draudzē – Mazuļu un vecāku nodarbības, kurās aicinām jaunos vecākus kopā ar savu mazuli no 3.mēnešu līdz 1.gada vecumam, uz kopīgām nodarbībām un sadraudzību.
Šādas nodarbības ir laiks, kad vecāks var veltīt savam bērnam īpašu uzmanību, tas ir kā pamudinājums un iedvesma vecākiem veltīt laiku, uzmanību un mīlestību savam bērnam. Bērnam šinī vecumā vissvarīgākie ir tieši vecāku pieskārieni, glāsti, teiktie vārdi un skaņas.
Tāpat nodarbībās bērniem ir iespēja socializēties- mazajiem tā ir iespēja mācīties rēķināties ar citiem bērniem un draudzēties, kā arī attīstīt komunicēšanās un valodu prasmes. Visu iegūto informāciju nodarbības laikā ir iespējams mājās atkārtot kopā ar bērnu.
Nodarbības notiks reizi nedēļā. Pirmā nodarbība notiks draudzes nama otrajā stāvā, 9.janvārī, plkst. 10:00 – 11:30. Līdzi nepieciešams ņemt mazuļa sedziņu un, ja vēlas, maiņas apavus vai siltas zeķes. Vēlamais ziedojums 5eiro/nodarbība. Ziedojumu izmantosim, lai papildinātu nodarbību materiālus, iekārtotu telpas, kā arī tējai/kafijai, ko baudīsim pēc nodarbības. Bet, lai ziedojuma apmērs nav šķērslis jūsu dalībai.
Vēlams iepriekš pieteikties: Līga Kalēja , mob. 26554437, liga.kaleja@inbox.lv

Dalīties ar izlasīto informāciju