Dievkalpojumi Ogres Ev. lut. baznīcā Ziemassvētku laikā un gada nogalē

 • 23.decembris, svētdiena
  10:00 Ceturtā Adventa Dievkalpojums (2.kārtība).
 • 24.decembris, pirmdien
  16:00 Ziemassvētku vakara Dievkalpojums
  19:00 Ziemassvētku vakara Dievkalpojums
 • 25.decembris, otrdiena
  10:00 Pirmo Ziemassvētku Dievkalpojums (1.kārtība) ar kvēpināšanu un Kristību sakramentu.
 • 27.decembris, ceturtdiena
  19:00 Alfas Dievkalpojums (1.kārtība).
 • 30.decembris, svētdiena
  10:00 Pēc Ziemassvētku svētdienas Dievkalpojums (2. kārtība).
 • 31.decembris, pirmdiena
  18:00 Gadu mijas Dievkalpojums (1.kārtība).
Dalīties ar izlasīto informāciju