Klusā lūgšana sestdienās

Ikšķiles Sv. Meinarda baznīcā: 1., 15. decembrī
Meditācijas par Sv. Rakstiem vada:
– mācītājs Dzintars Laugalis,
– mācītājs Mārtiņš Kalējs,
– evaņģēlists Pāvels Naumovs

Dalīties ar izlasīto informāciju