21.04.2018. Aicinām uz Ogres Ev. lut. baznīcas apkārtnes sakopšanas talku

Šajā sestdienā 21.04.2018. plkst. 9:00
aicinām uz Ogres Ev. lut. baznīcas apkārtnes sakopšanas talku.
Dalīties ar izlasīto informāciju