Lekcija “Mārtiņa Luters atziņas kā izaicinājums” (Iesūtīts: 2017.11.28 22:01 (12))

Lekcija “Mārtiņa Lutera atziņas kā izaicinājums”
Esiet visi laipni gaidīti!
Luterisma Mantojuma fonda lekcija “Mārtiņa Luters atziņas kā izaicinājums mūsdienu baznīcai un pasaulei.”
Lekciju vada mācītājs Juris Uļģis.
16.deembrī, plkst.11.00, Ogres ev.lut. baznīcā.
Dalīties ar izlasīto informāciju