2016. gada februāra pasākumu plāns. (Iesūtīts: 2016.01.31 11:18 (52))

O, 02. februāris  08.00 – vīru lūgšanas baznīcā.
15.00 – 18.00 – atvērta draudzes kanceleja, draudzes mājā.
T, 03. februāris 08.30 – Bībeles stunda draudzes mājā. ( Vēst. rom. 16. nodaļa )
10.00 – lūgšanu stunda.
15.00 – 18.00 – atvērta draudzes kanceleja, draudzes mājā.
19.00 –  ALFA kursa noslēguma nodarbība.
C, 04. februāris 9.00 – 12.00 atvērta draudzes kanceleja, mācītāja pieņemšanas laiks ( Ja vēlaties tikties ar mācītāju, lūgums viņam iepriekš piezvanīt – 29480615 un sarunāt konkrētu tikšanās laiku ).
18.00 –  Dievkalpojums.
S, 06. februāris 16.00  – kinovakars. M.f. “Pastaiga” ( The Walk ),rež. R. Zemekis, ASV., 2015.g.
SV, 07. februāris 10.00 – Dievkalpojums.
12.00 – Dievkalpojums ģimenēm ar bērniem ( Piedalās draudzes Slavēšanas grupa )
14.00 – koncerts. Baldones kultūras nama koncerts, diriģents J. Lapsa.
O, 09. februāris 08.00 – vīru lūgšanas baznīcā.
15.00 – 18.00 – atvērta draudzes kanceleja, draudzes mājā.
T, 10. februāris 08.30 – Bībeles stunda nenotiks!
10.00 – lūgšanu stunda.
15.00 – 18.00 – atvērta draudzes kanceleja, draudzes mājā.
18.00 – Pelnu dienas Dievkalpojums.
C, 11. februāris
9.00 – 12.00 atvērta draudzes kanceleja.
18.00 – Dievkalpojums.
SV, 14. februāris 10.00 – Dievkalpojums.
10.00 – Svētdienas skolas nodarbība, sākums – baznīcā, tad – draudzes mājā, līdz apm. 11.40.
Tēma – “Jēzus stāsta līdzības”.
Pēc Dievkalpojuma – draudzes mājā sadraudzība, atvērta bibliotēka. Visi mīļi aicināti!
O, 16. februāris 08.00 – vīru lūgšanas baznīcā.
15.00 – 18.00 – atvērta draudzes kanceleja, draudzes mājā.
T, 17. februāris 08.30 – Bībeles stunda draudzes mājā. ( Sāksim lasīt 2. Pāvila vēst. korintiešiem )
10.00 – lūgšanu stunda.
15.00 – 18.00 – atvērta draudzes kanceleja, draudzes mājā.
C, 18. februāris 9.00 – 12.00 atvērta draudzes kanceleja.
18.00 – Dievkalpojums.
P, 19. februāris 12.00 – draudzes vecākās paaudzes Dievkalpojums, sadraudzības pasākums.
S, 20. februāris 11.00 – draudzes gadskārtējā atskaites pilnsapulce baznīcā.
SV, 21. februāris
10.00 – Dievkalpojums.
10.00 – Svētdienas skolas nodarbība, sākums – baznīcā, tad – draudzes mājā, līdz apm. 11.40.
Tēma – “Jēzus stāsta līdzības”, turpinājums.
Pēc Dievkalpojuma –  atvērta bibliotēka.
O, 23. februāris 08.00 – vīru lūgšanas baznīcā.
15.00 – 18.00 – atvērta draudzes kanceleja, draudzes mājā.
T, 24. februāris 08.30 – Bībeles stunda draudzes mājā ( turpināsim lasīt 2. Pāvila vēst. korintiešiem ).
10.00 – lūgšanu stunda.
15.00 – 18.00 – atvērta draudzes kanceleja, draudzes mājā.
C, 25. februāris 9.00 – 12.00 atvērta draudzes kanceleja.
18.00 – Dievkalpojums.
S, 27. februāris 16.00 – kinovakars. M. f. “Mūķene” ( La Religieuse), Francija, rež. G. Niklū, 2013.g.
SV, 28. februāris
10.00 – Dievkalpojums.
10.00 – Svētdienas skolas nodarbība, sākums – baznīcā, tad – draudzes mājā, līdz apm. 11.40.
Tēma – “Jēzus stāsta līdzības”, turpinājums.
Pēc Dievkalpojuma –  draudzes mājā tematiskā sadraudzība – Zaķīšu ģimene stāstīs par ceļojumu uz Taizemi. Visi mīļi aicināti!
Dalīties ar izlasīto informāciju