Mūsu draudzes svētku eglīte! (Iesūtīts: 2014.12.13 10:05 (87))

“Jo cilvēka dēls ir nācis meklēt un glābt pazudušo…”
(Lūkas ev.19:10)
Mūsu draudzes svētku eglīte!
Sestdien, 2015.gada 3.janvārī plkst.16:00, baznīcā
Skatīsimies un priecāsimies par Svētdienas skolas bērnu priekšnesumu “Ezīša dzimšanas diena”.
Īpašais viesis – talantīgais mūziķis, komponists un pielūgsmes vaditājs-Valdis Indrišonoks.
Mērosimies zināšanām un asprātībām konkursā “Kurš to ir teicis?”
Piedalīsimies labdarības loterijā “Vairo prieku dodot!”. Loterija ir par ziedojumiem diakonijas darbam – veco ļaužu, grūtībās un krīzes situācijās nonākušo cilvēku atbalstam.
Mielosimies ar gardumiem sadraudzības gaisotnē.
Kopā priecāsimies un gavilēsim par To Kungu!
Ieeja par ziedoojumiem (kafijas un uzkodu galdam):
2 EUR no cilvēka vai 3 EUR no ģimenes
Dalīties ar izlasīto informāciju