Sākusies pieteikšanās ALFAS kursam. (Iesūtīts: 2015.01.22 14:44 (81))

Sākusies pieteikšanās ALFAS kursam.
ALFAS KURSS ir iespēja iepazīt savas dzīves jēgu.
Vēsturiski Alfa kurss tika aizsākts vairāk nekā pirms 30 gadiem Lielbritānijā. Alfa ir vienkāršs un interesants veids, kā iepazīstināt cilvēkus ar kristīgās ticības pamatvērtībām.
Tas ir 10 nodarbību cikls. Katrā tikšanās reizē tiek baudīta kopīga maltīte, notiek lekcija, kā arī pārrunas mazajās grupās par dzirdēto lekcijā. Kursa noslēgumā ir svinīgas pusdienas. Alfa – tā ir brīva, draudzīga un jautra atmosfēra! Klausies, uzzini, diskutē un atklāj. Jautā jebko, te neviens jautājums nav nepareizs vai muļķīgs.
Pēc Alfas nodarbībām interesentiem turpināsies 5 konfesionālās nodarbības, un kursa beidzējiem būs iespēja nokristīties un iesvētīties, kļūstot par Ogres ev. lut. draudzes locekļiem.
Alfa Kurss notiek bez dalības maksas ar iespēju ziedot kursa izdevumu segšanai.
Nākamais ALFA KURSS Ogres ev. luteriskajā draudzē:
trešdienās, sākot no 2015. gada 25.februāra, plkst. 19.00, draudzes mājā Brīvības ielā 51
Papildinformācija un pieteikšanās:
e-pasts: alfakurssogre@gmail.com vai telefoniski: 29437714  (Sinta).
Dalīties ar izlasīto informāciju