07.12.2017. mācītāja Mārtiņa Kalēja sprediķis (Mat.ev. 21:33-46)

http://soundcloud.com/ogres-eva-liski-luterisk-bazn-ca/-macitaja-martina-kaleja-spredikis-matev-2133-

Dalīties ar izlasīto informāciju