Dievkalpojumi Lieldienu laikā Ogres Ev.lut. baznīcā:

Dievkalpojumi Lieldienu laikā Ogres Ev.lut. baznīcā:
 • 25.martā plkst. 10:00- Palmu svētdienas dievkalpojums
 • 26.martā plkst. 19:00- Klusās nedēļas dievkalpojums
 • 27.martā plkst. 19:00- Klusās nedēļas dievkalpojums
 • 28.martā plkst. 19:00- Klusās nedēļas dievkalpojums
 • 29.martā plkst. 19:00- Zaļās ceturtdienas dievkalpojums
 • 30.martā plkst. 10:00- Lielās Piektdienas dievkalpojums
 • 31.martā plkst. 22:00- Lieldienu nakts vigīlija
 • 1.aprīlī plkst. 10:00- Pirmās Lieldienas rīta dievkalpojums
 • 2.aprīlī plkst. 10:00- Otrās Lieldienas rīta dievkalpojums

ĢIMEŅU PĀRU VAKARS 23.03.2018.

Dalībai pasākumā aicinām pieteikties līdz 20. martam: rakstot uz e-pastu: ingrida@arings.lv vai sūtot īsziņu uz tālruņa nr. 29149040 (Ingrīda)

Dievkalpojumi un citas aktivitātes Ogres Evaņģēliski luteriskajā draudzē notiek:

Dievkalpojumi:
 • Katru ceturtdienu plkst. 18:00
 • Katru svētdienu plkst. 10:00 (Dievkalpojuma kārtību varat atrast šeit)
 • Katra mēneša pirmajā svētdienā pulkst. 10:00 Ģimeņu Dievkalpojums (Dievkalpojuma kārtību varat atrast šeit)
 • Vecākās paaudzes ļaužu Dievkalpojums un pēcpusdiena katra mēneša trešajā piektdienā plkst. 12:00
Bībeles stunda: trešdienās plkst. 10:00 – ievads Jaunajā Derībā.
Lūgšanu Stunda: katru trešdienu plkst. 11:00
Vīru lūgšanas: otrdien plkst. 8:00 – baznīcā
Svētdienas skola darbojas: katru svētdienu plkst. 10:00 Dievkalpojuma laikā, notiek Draudzes mājā. Svētdienas skola nenotiek katra mēneša pirmajā svētdienā. Svētdienas skolas vietā ir Ģimeņu Dievkalpojums plkst. 10:00.
Vecākās paaudzes pēcpusdiena: katra mēneša trešajā piektdiena plkst. 12:00
Alfa kurss (kursa norises laikā)katru trešdienu plkst. 19:00
Draudzes bibliotēka darbojas: svētdienās pēc Dievkalpojuma
Grāmatu galds darbojas: katru svētdienu pirms un pēc Dievkalpojuma
Draudzes padomes sēde: katra mēneša otrajā otrdienā plkst. 19:00