Jaunumi

30.07.2022. paredzēta Ogres Ev. lut. draudzes ekskursija

Maršruts: Cēsis, Limbaži.
Izbraukšana 30.07.2022.:
*no Ogres Ev. lut. baznīcas laukuma plkst.8:10;
*no Ogres novada Kultūras centra laukuma plkst.8:20.
Saziņai par dalību ekskursijā: Ilma Andersone, tālr. nr.: 26674407, e-pasts: padomsi@inbox.lv

Aicinām pieteikties draudzes nometnei 20.08.2022.-21.08.2022. Pieteikšanās līdz 10.08.2022.!

Aicinām piedalīties kādā no draudzes kalpošanām.

Aicinām piedalīties kādā no draudzes kalpošanām. Šobrīd visvairāk nepieciešami:
  • Palīgi diakonijas darbā (Ilma Andersone, tālr. nr.: 26674407, e-pasts: padomsi@inbox.lv).

Dievkalpojumi:

  • Katru ceturtdienu plkst. 19:00
  • Katru svētdienu plkst. 10:00 (Dievkalpojuma kārtību varat atrast šeit)
  • Katra mēneša pirmajā svētdienā pulkst. 10:00 Ģimeņu Dievkalpojums (Dievkalpojuma kārtību varat atrast šeit)
  • Vecākās paaudzes ļaužu Dievkalpojums un pēcpusdiena katra mēneša trešajā piektdienā plkst. 12:00

Aktivitātes Ogres Ev. lut baznīcā

(COVID-19 ārkārtējās situācijas laikā ierastās aktivitātes klātienē nenotiek vai arī notiek attālināti, jautājumu vai neskaidrību gadījumā aicinām sazināties ar draudzes priekšnieku vai mācītāju)
Bībeles stunda: trešdienās plkst. 10:00 – ievads Jaunajā Derībā.
Lūgšanu Stunda: katru trešdienu plkst. 11:00
Vecākās paaudzes pēcpusdiena: katra mēneša trešajā piektdiena plkst. 12:00
Alfa kurss (kursa norises laikā)katru trešdienu plkst. 19:00
Draudzes bibliotēka darbojas: svētdienās pēc Dievkalpojuma
Grāmatu galds darbojas: katru svētdienu pirms un pēc Dievkalpojuma
Draudzes padomes sēde: katra mēneša otrajā otrdienā plkst. 19:00