Aicinām uz talku!

Sestdien, 20.oktobrī, no plkst 9:00 baznīcas apkārtnes sakopšanas talka – pēc kanalizācijas rakšanas darbiem nepieciešams sakopt teritoriju (izlīdzināt zemi, nolasīt akmeņus u.c.), lai varētu atjaunot zālāju.
Paldies jau iepriekš visiem, kas atsauksies!

Aicinājumu ziedot kanalizācijas izbūvei!

Lai veiktu kanalizācijas izbūves darbus un pieslēgumu pilsētas tīkliem, kas ir obligāti darbi, lai draudzes mājas piebūvi nodotu ekspluatācijā,

ĻOTI VAJADZĪGI IR JŪSU ZIEDOJUMI!

Šiem darbiem nepieciešami 4716 EUR.

Arī Tu vari palīdzēt!

Šobrīd ziedoti 700 EUR.

Izmēģini Alfu!

Vairāk informācijas šeit!

2018. gada 9. septembra, Mārtiņa Kalēja sprediķis

Dievkalpojumi Ogres Ev. luteriskajā draudzē:

Dievkalpojumi:
  • Katru ceturtdienu plkst. 19:00 (no 11.10.2018 jauna ceturtdienas Dievkalpojuma kārtība, kaut kas tāds kas nekad vēl nav bijis – īpaši ieteicams Alfa kursa dalībniekiem)
  • Katru svētdienu plkst. 10:00 (Dievkalpojuma kārtību varat atrast šeit)
  • Katra mēneša pirmajā svētdienā pulkst. 10:00 Ģimeņu Dievkalpojums (Dievkalpojuma kārtību varat atrast šeit)
  • Vecākās paaudzes ļaužu Dievkalpojums un pēcpusdiena katra mēneša trešajā piektdienā plkst. 12:00

Citas aktivitātes Ogres Ev. lūteriskajā draudzē:

Bībeles stunda: trešdienās plkst. 10:00 – ievads Jaunajā Derībā.
Lūgšanu Stunda: katru trešdienu plkst. 11:00
Vīru lūgšanas: otrdien plkst. 8:00 – baznīcā
Svētdienas skola darbojas: katru svētdienu plkst. 10:00 Dievkalpojuma laikā, notiek Draudzes mājā. Svētdienas skola nenotiek katra mēneša pirmajā svētdienā. Svētdienas skolas vietā ir Ģimeņu Dievkalpojums plkst. 10:00.
Vecākās paaudzes pēcpusdiena: katra mēneša trešajā piektdiena plkst. 12:00
Alfa kurss (kursa norises laikā)katru trešdienu plkst. 19:00
Draudzes bibliotēka darbojas: svētdienās pēc Dievkalpojuma
Grāmatu galds darbojas: katru svētdienu pirms un pēc Dievkalpojuma
Draudzes padomes sēde: katra mēneša otrajā otrdienā plkst. 19:00