Dievkalpojumi Ogres Ev. luteriskajā draudzē:

Dievkalpojumi:
  • Katru ceturtdienu plkst. 18:00
  • Katru svētdienu plkst. 10:00 (Dievkalpojuma kārtību varat atrast šeit)
  • Katra mēneša pirmajā svētdienā pulkst. 10:00 Ģimeņu Dievkalpojums (Dievkalpojuma kārtību varat atrast šeit)
  • Vecākās paaudzes ļaužu Dievkalpojums un pēcpusdiena katra mēneša trešajā piektdienā plkst. 12:00

Piesakies draudzes nometnei!

29.04.2018. mācītāja Mārtiņa Kalēja sprediķis (Jāņa.ev. 16)

Citas aktivitātes Ogres Ev. lūteriskajā draudzē:

Bībeles stunda: trešdienās plkst. 10:00 – ievads Jaunajā Derībā.
Lūgšanu Stunda: katru trešdienu plkst. 11:00
Vīru lūgšanas: otrdien plkst. 8:00 – baznīcā
Svētdienas skola darbojas: katru svētdienu plkst. 10:00 Dievkalpojuma laikā, notiek Draudzes mājā. Svētdienas skola nenotiek katra mēneša pirmajā svētdienā. Svētdienas skolas vietā ir Ģimeņu Dievkalpojums plkst. 10:00.
Vecākās paaudzes pēcpusdiena: katra mēneša trešajā piektdiena plkst. 12:00
Alfa kurss (kursa norises laikā)katru trešdienu plkst. 19:00
Draudzes bibliotēka darbojas: svētdienās pēc Dievkalpojuma
Grāmatu galds darbojas: katru svētdienu pirms un pēc Dievkalpojuma
Draudzes padomes sēde: katra mēneša otrajā otrdienā plkst. 19:00