Jaunumi

10.09.2019. Mazuļu un vecāku skoliņa

Pieteikšanās un sīkāka informācija: Līga Kalēja, mob. 26554437 vai e-pasts: liga.kaleja@inbox.lv

01.09.2019. Pirmā Svētdienas skolas iepazīšanas nodarbība un Godly Play klases atvēršana

Svētdienas skolā aicināti bērni no 4 līdz 12 gadu vecumam, lai ienāktu rotaļā kopā ar Dievu. Rotaļājoties Dieva valodā un ar Dieva cilvēkiem.
Bērni iepazīs svētos stāstus, līdzības, liturģiskās darbības un klusumu.
Vairāk lasiet šeit!
Nodarbības notiek katru svētdienu plkst. 10:00 (izņemot katra mēneša pirmo svētdienu, kad gaidām bērnus kopā ar vecākiem Ģimeņu dievkalpojumā).
Pirmā iepazīšanas nodarbība un Godly Play klases atvēršana notiks š.g. 1.septembrī pēc Ģimeņu dievkalpojuma.
Lai pieteiktu bērnu Svētdienas skolai, lūdzam aizpildīt pieteikuma anketu.
Jautājumu vai neskaidrību gadījumā, lūdzam sazināties ar Ilzi Znotiņu, tālr. nr. 29466413; e-pasts: znotina.ilze@gmail.com.

Draudzes locekļi aicināti piedalīties kādā no draudzes kalpošanām

Katrs no draudzes locekļiem ir aicināts piedalīties kādā no draudzes kalpošanām. Šobrīd visvairāk nepieciešami:
Kora dziedātāji. (Alvis Bērziņš,tālr.nr.:26487250);
Palīgi diakonijas darbā. (Ilma Andersone, tālr. nr.: 26674407, e-pasts: padomsi@inbox.lv);
Palīgi Draudzes eglītes rīkošanā. (Inguna Rubina (tālr. nr.26516335, e-pasts: inguna.rubina@gmail.com );
Palīgi Viesmīlības nozarē. (Guna Priedīte (tālr.nr.26697159, e-pasts: gunapriedite1962@inbox.lv).

Dievkalpojumi Ogres Ev. luteriskajā draudzē:

Dievkalpojumi:
  • Katru ceturtdienu plkst. 19:00 (no 11.10.2018 jauna ceturtdienas Dievkalpojuma kārtība, kaut kas tāds, kas nekad vēl nav bijis – īpaši ieteicams Alfa kursa dalībniekiem)
  • Katru svētdienu plkst. 10:00 (Dievkalpojuma kārtību varat atrast šeit)
  • Katra mēneša pirmajā svētdienā pulkst. 10:00 Ģimeņu Dievkalpojums (Dievkalpojuma kārtību varat atrast šeit)
  • Vecākās paaudzes ļaužu Dievkalpojums un pēcpusdiena katra mēneša trešajā piektdienā plkst. 12:00

Citas aktivitātes Ogres Ev. luteriskajā draudzē:

Bībeles stunda: trešdienās plkst. 10:00 – ievads Jaunajā Derībā.
Lūgšanu Stunda: katru trešdienu plkst. 11:00
Vecākās paaudzes pēcpusdiena: katra mēneša trešajā piektdiena plkst. 12:00
Alfa kurss (kursa norises laikā)katru trešdienu plkst. 19:00
Draudzes bibliotēka darbojas: svētdienās pēc Dievkalpojuma
Grāmatu galds darbojas: katru svētdienu pirms un pēc Dievkalpojuma
Draudzes padomes sēde: katra mēneša otrajā otrdienā plkst. 19:00