Jaunumi

Aicinām uz vakara lūgšanām

Par Dievkalpojumu norisi ārkārtas situācijas laikā

Informējam, ka ārkārtas situācijas, lai apstādinātu Covid-19 infekcijas izplatības ātrumu, laikā, līdz turpmākam valdības rīkojumam, Ogres Ev. lut baznīcā katru svētdienu notiks divi Dievkalpojumi:
  • plkst. 10:00 nepārbaudot vakcinācijas statusu (sarkanā režīmā)
  • plkst.11:00 pārbaudot vakcinācijas statusu (zaļajā režīmā). Sākot ar 28.11.2021. šī Dievkalpojuma translācija būs pieejama draudzes Facebook lapā.
Laikā no 12:30 – 13:30 būs iespēja saņemt Grēksūdzes un Altāra Sakramentu, individuāli apmeklējot Dievnamu.
Visi Dievkalpojumi Ogres Ev. lut baznīcā notiek ievērojot noteiktās epidemioloģiskās prasības.
Ja Jums vai Jūsu ģimenes locekļiem ir jebkādas elpceļu saslimšanas pazīmes, paaugstināta temperatūra, vai esat kontaktpersona, esat aicināti palikt mājās un sekot Dievkalpojuma norisei attālināti.
Mājapmeklējumus un aizlūgumus iespējams pieteikt zvanot vai sūtot ziņu mācītājam (martins.kalejs.ogre@gmail.com, tālr. nr.+371 29250181) , vai draudzes kalpotājiem.

Aicinām apmeklēt baznīcu arī ārpus Dievkalpojumiem

Informējam, ka Ogres Ev. lut. baznīca ir atvērta ikvienam darbdienās no 18:00-20:00 un svētdienās pēc Dievkalpojuma.

Draudzes locekļi aicināti piedalīties kādā no draudzes kalpošanām

Aicinām piedalīties kādā no draudzes kalpošanām. Šobrīd visvairāk nepieciešami:
  • Dežurants baznīcā– Ja vēlies sniegt savu atbalstu, lai Ogres Ev. lut. baznīcas durvis ir atvērtas jebkuram cilvēkam arī laikā, kad nenotiek Dievkalpojumi, piesakies Viesmīlības kalpošanai – dežūrām baznīcā, kas sāksies no 29.11.2021. Dežuranti nepieciešami šādos laikos: darba dienas 17.00-20.30, brīvdienas 12.00-18.00. Kalpotāju pirmā tikšanās- 7.novembrī, baznīcā, pēc Dievkalpojuma (Ieva Arāja, 26353104, ievaaraaja@gmail.com).
  • Palīgi diakonijas darbā (Ilma Andersone, tālr. nr.: 26674407, e-pasts: padomsi@inbox.lv).

Dievkalpojumi Ogres Ev. luteriskajā draudzē:

Dievkalpojumi:
  • Katru ceturtdienu plkst. 19:00
  • Katru svētdienu plkst. 10:00 (Dievkalpojuma kārtību varat atrast šeit)
  • Katra mēneša pirmajā svētdienā pulkst. 10:00 Ģimeņu Dievkalpojums (Dievkalpojuma kārtību varat atrast šeit)
  • Vecākās paaudzes ļaužu Dievkalpojums un pēcpusdiena katra mēneša trešajā piektdienā plkst. 12:00

Citas aktivitātes Ogres Ev. luteriskajā draudzē:

(COVID-19 ārkārtējās situācijas laikā ierastās aktivitātes klātienē nenotiek vai arī notiek attālināti, jautājumu vai neskaidrību gadījumā aicinām sazināties ar draudzes priekšnieku vai mācītāju)
Bībeles stunda: trešdienās plkst. 10:00 – ievads Jaunajā Derībā.
Lūgšanu Stunda: katru trešdienu plkst. 11:00
Vecākās paaudzes pēcpusdiena: katra mēneša trešajā piektdiena plkst. 12:00
Alfa kurss (kursa norises laikā)katru trešdienu plkst. 19:00
Draudzes bibliotēka darbojas: svētdienās pēc Dievkalpojuma
Grāmatu galds darbojas: katru svētdienu pirms un pēc Dievkalpojuma
Draudzes padomes sēde: katra mēneša otrajā otrdienā plkst. 19:00