Jaunumi

Latvijas Republikas 102. gadadienai veltītais ekumēniskā dievkalpojuma tiešraide no Ogres Ev. lut. baznīcas

Latvijas Republikas 102. gadadienai veltītais ekumēniskā dievkalpojuma tiešraide no Ogres

TIEŠRAIDE NO OGRES: Latvijas Republikas 102. gadadienai veltītais ekumēniskais dievkalpojums

18. novembrī, plkst.10.15 dievkalpojuma tiešraide no Ogres Ev. lut. draudze

Posted by Ogres apriņķa ziņas on Otrdiena, 2020. gada 17. Novembris

SAKARĀ AR ĀRKĀRTAS SITUĀCIJU VALSTĪ, TURPMĀKĀS DIVAS NEDĒĻAS (15.–29. MARTS) DIEVKALPOJUMI, BĪBELES STUNDAS UN IESVĒTES MĀCĪBAS NENOTIKS! TOMĒR DIEVNAMS BŪS ATVĒRTS INDIVIDUĀLIEM LŪDZĒJIEM (BEZ REDZAMĀM SLIMĪBAS PAZĪMĒM) LĪDZŠINĒJO DIEVKALPOJUMU LAIKĀ. LŪDZAM SEKOT INFORMĀCIJAI MŪSU MĀJASLAPĀ.

Par Dievkalpojumu norisi un Dievnama apmeklējumu COVID-19 izplatības laikā

CO

Draudzes locekļi aicināti piedalīties kādā no draudzes kalpošanām

Katrs no draudzes locekļiem ir aicināts piedalīties kādā no draudzes kalpošanām. Šobrīd visvairāk nepieciešami:
Kora dziedātāji. (Alvis Bērziņš,tālr.nr.:26487250);
Palīgi diakonijas darbā. (Ilma Andersone, tālr. nr.: 26674407, e-pasts: padomsi@inbox.lv);
Palīgi Draudzes eglītes rīkošanā. (Inguna Rubina (tālr. nr.26516335, e-pasts: inguna.rubina@gmail.com );
Palīgi Viesmīlības nozarē. (Guna Priedīte (tālr.nr.26697159, e-pasts: gunapriedite1962@inbox.lv).

Dievkalpojumi Ogres Ev. luteriskajā draudzē:

Dievkalpojumi:
  • Katru ceturtdienu plkst. 19:00 (no 11.10.2018 jauna ceturtdienas Dievkalpojuma kārtība, kaut kas tāds, kas nekad vēl nav bijis – īpaši ieteicams Alfa kursa dalībniekiem)
  • Katru svētdienu plkst. 10:00 (Dievkalpojuma kārtību varat atrast šeit)
  • Katra mēneša pirmajā svētdienā pulkst. 10:00 Ģimeņu Dievkalpojums (Dievkalpojuma kārtību varat atrast šeit)
  • Vecākās paaudzes ļaužu Dievkalpojums un pēcpusdiena katra mēneša trešajā piektdienā plkst. 12:00

Citas aktivitātes Ogres Ev. luteriskajā draudzē:

Bībeles stunda: trešdienās plkst. 10:00 – ievads Jaunajā Derībā.
Lūgšanu Stunda: katru trešdienu plkst. 11:00
Vecākās paaudzes pēcpusdiena: katra mēneša trešajā piektdiena plkst. 12:00
Alfa kurss (kursa norises laikā)katru trešdienu plkst. 19:00
Draudzes bibliotēka darbojas: svētdienās pēc Dievkalpojuma
Grāmatu galds darbojas: katru svētdienu pirms un pēc Dievkalpojuma
Draudzes padomes sēde: katra mēneša otrajā otrdienā plkst. 19:00