Jaunumi

18.08.2024. Kapu svētki Ogrē un Ogresgalā

 •  12:00 Ogres kapos;
 • 14:00 Smiltāju kapos;
 • 15:00 Ogresgala kapos.

No 15.11.2023. ALFA kurss Ogres Ev. lut. draudzē

Pieteikties dalībai ALFA kursā varat rakstot uz e-pastu: sigita.dislere@gmail.com vai zvanot uz tālr. 29413847.
Varat ierasties arī bez pieteikšanās, procesa laikā par Jūsu dalību ALFA kursā vienosimies.

Esat aicināti piedalīties Ogres Ev. lut. baznīcas notikumos!

Aicinām piedalīties kādā no draudzes kalpošanām.

Iespējams Tu labprāt piedalītos draudzes kalpošanas darbā, taču nezini kā. Ir vairākas nozares, kuras meklē kalpotājus:

 • Svētdienas skola meklē Svētdienas skolas skolotājus, kuri būtu gatavi iziet apmācību, lai no rudens piedalītos Svētdienas skolas darbā, vienu reizi mēnesī. Pieteikšanās pie Līgas Kalējas , tālr.:26554437, e-pasts: liga.kaleja@inbox.lv
 • Viesmīlības grupa meklē sadraudzības organizatorus pirmajā un trešajā mēneša svētdienās, kalpošana intensitāte vienu reiz mēnesī, vai reizi divos mēnešos. Pieteikšanās pie Līgas Kalējas, tālr.:26554437, e-pasts: liga.kaleja@inbox.lv
 • Koris aicina dziedātājus visās balsu grupās pieteikšanās pie Alvja Bērziņa, tālr.nr.:26487250
 • Diakonijas darbs- pieteikšanās pie Ilmas Andersones, tālr. nr.: 26674407, e-pasts: padomsi@inbox.lv
 • Slavēšanas grupa – pieteikšanās pie Ilzes Sprances, tālr. 29180384

Dievkalpojumi:

 • Katru ceturtdienu plkst. 19:00
 • Katru svētdienu plkst. 10:00 (Dievkalpojuma kārtību varat atrast šeit)
 • Katra mēneša pirmajā svētdienā pulkst. 10:00 Ģimeņu Dievkalpojums (Dievkalpojuma kārtību varat atrast šeit)
 • Vecākās paaudzes ļaužu Dievkalpojums un pēcpusdiena katra mēneša trešajā piektdienā plkst. 12:00

Aktivitātes Ogres Ev. lut baznīcā

Bībeles stunda: trešdienās plkst. 10:00 – ievads Jaunajā Derībā.
Lūgšanu Stunda: katru trešdienu plkst. 11:00
Vecākās paaudzes pēcpusdiena: katra mēneša trešajā piektdiena plkst. 12:00
Alfa kurss (kursa norises laikā)katru trešdienu plkst. 19:00
Draudzes bibliotēka darbojas: svētdienās pēc Dievkalpojuma
Draudzes padomes sēde: katra mēneša otrajā otrdienā plkst. 19:00